Cyfrowa Szkoła

Szkoła Podstawowa w Mordach

moduł III

źródło:http://www.cyfrowaszkola.nq.pl/

5. Przykłady dobrych praktyk

Tak, jak pozostali nauczyciele będziesz tworzyć własne lekcje z wykorzystaniem TIK. Zachęcamy Cię do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk TIK, których autorami są nauczyciele mający doświadczenie w stosowaniu najnowszych technologii w nauczaniu, będący moderatorami/ trenerami w naszym projekcie.

Dobre praktyki zostały przygotowane w formularzu do opisu dobrej praktyki, który znasz już z modułu drugiego. Część przykładów zamieściliśmy na stronie CEO: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/dobre-praktyki/polskie-szkoly, niektóre przedstawiamy w tym materiale. Analizując je, warto pamiętać, że warunkiem uznania praktyki za dobrą nie jest zastosowanie w nauczaniu skomplikowanych, wysoko specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie narzędzi TIK. O jakości praktyki decyduje, czy stosowanie TIK jest efektywne i przyspiesza proces uczenia się uczniów.

 rys1

6. Kryteria dobrej praktyki edukacyjnej z TIK - przypomnienie

 

rys2

Zastosowanie TIK jest dobrą praktyką, jeśli:

 • jest uzasadnione i prowadzi do zwiększenia efektywności nauczania,
 • umożliwia i ułatwia proces uczenia się oraz osobisty rozwój ucznia,
 • wzbogaca wiedzę uczniów oraz ich motywację,
 • stwarza szansę do przekształcenia uczniów/ nauczycieli w społeczność ucząca się
  – zdolną do przyswajania nowej wiedzy,
 • stanowi wsparcie wysiłków nauczyciela, ułatwia jego pracę,
 • inspiruje do szukania nowy rozwiązań metodycznych oraz poprawy jakości nauczania,
 • jest możliwa do wykorzystania, a także rozwijania przez innych nauczycieli.

7. Zadania dla nauczyciela

ZADANIE NR 1 DLA NAUCZYCIELA

 1. Zapoznaj się z przykładami dobrych praktyk TIK, które otrzymałaś/ otrzymałeś od koordynatora oraz z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/dobre-praktyki/polskie-szkoly. Prześledź je pod kątem celowości wykorzystania technologii informacyjnej i wpływu TIK na realizację wymagań podstawy programowej.
   
 2. Zastanów się, które z przedstawionych pomysłów mogłabyś/ mógłbyś powtórzyć ze swoimi uczniami. Wyciągnij wnioski dotyczące możliwości wykorzystania tych pomysłów w swojej praktyce. Przekaż je koordynatorowi mailem w ustalonym terminie tak, aby mógł je dołączyć do swojego sprawozdania.

rys3 

8. Zadania dla nauczyciela

ZADANIE NR 2 DLA NAUCZYCIELA

 1. Przygotuj zajęcia dla uczniów, w których wykorzystasz TIK, aby zrealizować wymagania podstawy programowej albo rozwijać umiejętności uczniów związane z ich zainteresowaniami. Po przeprowadzonej lekcji sformułuj wnioski dotyczące korzyści, jakie uczniowie wynieśli z zastosowania TIK na lekcji. Określ, w jakim stopniu oraz w jakim momencie lekcji zastosowanie TIK było lepszym rozwiązaniem niż wykorzystanie metod tradycyjnych? Swoje refleksje i spostrzeżenia prześlij mailem do koordynatora.
   
 2. Wypełnij formularz do opisu dobrej praktyki, wyślij go mailem do koordynatora w ustalonym razem z nim terminie. Wydrukuj opis i przyjdź z nim na spotkanie nauczycieli. Dobre praktyki wybrane/stworzone podczas spotkania koordynator zamieści w swoim sprawozdaniu w kursie.

9. Etapy planowania dobrej lekcji z TIK

Kiedy już wiesz, jaki temat lekcji będziesz realizować:

 • określ cele uczenia się dla uczniów i sformułuj je w języku dla nich zrozumiałym;
   
 • sformułuj kryteria sukcesu dla każdego celu tak, aby były konkretne, jednoznaczne i mierzalne
   
 • zastanów się nad tym, jaka dotychczasowa wiedza oraz umiejętności będą potrzebne uczniom do osiągnięcia zakładanych celów;
   
 • zaplanuj sposoby osiągnięcia celów;
   
 • pomyśl o specyfice, rodzaju narzędzi TIK, które mogłyby ułatwić przejście uczniom drogi służącej realizacji celów i określ cele wykorzystania tych narzędzi TIK;
   
 • przemyśl i ustal ostateczne aktywności dla uczniów oraz narzędzia TIK, które będą wykorzystane w czasie lekcji;
   
 • uwzględnij podsumowanie lekcji i zapytaj uczniów, czego się nauczyli. Jeśli wymienią to, co było zawarte w celach lekcji, będzie znaczyło, że TIK wspierała ten proces. Zwróć uwagę, czy dla uczniów uczenie się obsługi narzędzia TIK nie stało się głównym celem zajęć Twojego przedmiotu;

10. Skąd czerpać pomysły wykorzystania narzędzi TIK?

Dobierając narzędzia TIK do celów lekcji, możesz skorzystać ze znanego sobie oprogramowania. Zachęcamy jednak do nabywania nowych umiejętności w zakresie posługiwania się TIK.

rys4

1.     

Na platformie kursu dostępne są samouczki do wybranych programów
 

 1. Na stronie CEO: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/poradnik/poradnik-narzedziowy zamieściliśmy katalog wybranych narzędzi TIK użytecznych w pracy z uczniami wraz z opisem ich funkcji i możliwości wykorzystania. Katalog obejmuje narzędzia pogrupowane tematycznie.
   
 2. Przykłady oprogramowania wykorzystywanego i sprawdzonego przez nauczycieli w pracy z uczniami, zawierają przykłady dobrych praktyk na stronie, którą szczególnie polecamy: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/dobre-praktyki/polskie-szkoly.
   
 3. Bogatym źródłem informacji o oprogramowaniu, które polecają nauczyciele jest forum kursu. Atutem tego źródła jest fakt, że stale rozrasta się o nowe pomysły. Dołącz do autorów wypowiedzi w tym wątku.

Zachęcamy cię do zapoznania się z nimi i czerpania inspiracji do własnych działań.

11. Regionalne sieci współpracy

W ramach sieci współpracy nauczyciele będą spotykali się w małych grupach, żeby wymieniać się dobrymi praktykami wykorzystania TIK w nauczaniu swoich przedmiotów. Będą też wypracowywać nowe praktyki i udostępniać je innym nauczycielom, między innymi poprzez stronę internetową CEO. Praca nauczycieli w małych grupach ma szansę przynieść największe korzyści. Wymiana doświadczeń, dyskusja, inspiracja i wzajemna informacja zwrotna są kluczem do upowszechnienia najlepszych profesjonalnych pomysłów.
 

 rys5

Zaplanowano około 180 takich spotkań. Wezmą w nich udział koordynatorzy oraz wybrani przez nich nauczyciele. Każde spotkanie sieci będzie prowadził doświadczony moderator z CEO, będący także mentorem w kursie internetowym. Pomocne w przygotowaniu spotkań będą blogi sieci, stanowiące jednocześnie forum wymiany doświadczeń.

12. Sprawozdanie i terminy modułu

Po wykonaniu zadań przez nauczycieli oraz zrealizowaniu zadań koordynatora, wypełnij formularz sprawozdania na platformie kursu i dodaj załączniki:

 • 1 – 3 wypełnione formularze dobrej praktyki
   
 • pliki przygotowanych konspektów zajęć przekazane przez chętnych nauczycieli

   rys6

W ciągu 4 dni roboczych od opublikowania sprawozdania otrzymasz informację zwrotną od mentora.


Moduł III trwa od 14.01.13 do 24.02.13 r.
 

Sprawozdanie należy opublikować do 24.02.13 r.

Powodzenia!

  Powrót

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.

Copyright Jerzy Borowski © 2013. All Rights Reserved.